Trakea Darlıkları (Trakeal Stenozu) Belirtileri ve Teşhisi

Trakea Darlıkları (Trakeal stenoz), trakeanın içinde yada duvarında skar dokusunun oluşumu veya trakeadaki kıkırdağın malformasyonu yani esnekliğini kaybetmesi (trakeomalasi)  nedeniyle trakea veya nefes borunun daralmasıdır. Trakeada hava yolunuzun yüzde 50’sinden fazlasında önemli bir daralma ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Trakeal stenoz nedenleri arasından en yayın üç tanesi:

 • Bir endotrakeal tüpün (solunum tüpü) veya trakeostominin uzun süre yerleştirilmiş olması
 • Trakeanın komşuluğundaki tümör ve kitlelrin basısı
 • Guatr ve Tiroid kanserleri
 • Akciğer kanseri
 • Lenfoma
 • Kollajen vasküler hastalık (polianjiitli granülomatoz)
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı
 • Konjenital malformasyonlar (doğum kusuru)
 • Soluma yanıkları
 • İnflamatuar hastalıklar (sarkoidoz veya amiloidoz)
 • Trakea enfeksiyonları (difteri gibi)
 • Travma

Trakeanın çevresindeki organlardaki kitlelerin büyümesiyle yani dışardan bası oluşturarak stenoz gelişebilir. Kanser ve konjenital malformasyonlarda, hava yolu trakea dışından veya kötü şekillendirilmiş kıkırdaktan daralma ile sıkıştırılmaktadır.Trakeal stenozun diğer nedenleri genellikle trakeada ülserasyon ile başlar.

Ülserasyon, abartılı hale gelebilen ve normalde gerekenden daha fazla skar dokusuna neden olabilecek normal bir iyileşme süreci olan bir iltihap çağına başlar. Bu ek skar dokusu, trakeadaki alanı daraltır. Uzun süreli entübe kalmiş hastalarda entübasyon tüpünün balonu fazla şiş ve uzun süre kalırsa balonun bası yaptığı yer beslenmez, nekroz gelişir sonrada skar dokusu oluşur ve trakeal lümen daralmış olur.

Yoğunbakımda uzun etübasyona bağlı trakeal stenoz  %1-2 civarındadır ve 3 ay sonra ortaya çıkabiliyor.

Trakeal Darlıkları (Stenozu) Belirtileri

Trakeal stenozda, hafif stenoz genellikle astım veya tekrarlayan bronşit olarak yanlış yorumlanabilir. Hafif trakeal stenoz ile, semptomlar egzersizle nefes almada zorluk olarak göründüğünde, daha sonraki çocukluk veya erken ergenliğe kadar semptomları tanımlayamayabilirsiniz. Trakeal darlıkları belirtilerisi görebilirsiniz:

Stridor (yüksek perdeli solunum sesi)

Siyanotik, belirgin mavi dudaklı

Solunduğunda hırıltı

Egzersiz nefes darlığı (dispne)

Trakeal Stenoz Teşhisi

Fizik muayene

Toraks BT, özelikle isterken trakeya yönelik rekonstrüksiyonlu BT(Resim 2) istemek lazım. Yoksa yeniden çekmek zorunda kalabilirsiniz?

Sanal bronkoskopi

Bronkoskopi, trakeal stenozu teşhis etmek için “Altın Standart” olarak kabul edilir, çünkü doktorunuz trakeayı doğrudan görselleştirebilir.

Rijid bronkoskopik Hem dilatasyon hemde aynı zamanda endobronşial tedavide yapılır.

MRI; bazende  EMAR istiyoruz

Trakeal Darlıkları İçin En Yaygın Tedavi Seçenekleri Şunlardır:

Bronkoskopik Trakeal Dilatasyon – Önce  fleksibil bronkoskopi (FOB) ile trakea darlıkları tesbit edilir, darlığın çapı ne trakeanın hangi seviyesinde  olduğuna karar verilir ve gerekirse patoloji için parça alınır. Sonra Rijid bronkoskopi ile Trakea’nın, balon veya trakeal dilatatör adı verilen cerrahi aletlerle genişletilmesi, semptomların geçici olarak rahatlatılmasını sağlar ve gerekirse patoloji için parça alınır.

Lazer Bronkoskopi – Bazı durumlarda, cerrahlar darlığa neden olan skar dokusunu çıkarmak için lazer kullanır. Lazer ameliyatı iyi kısa vadeli sonuçlar sunar ve geçici rahatlama sağlar, ancak genellikle uzun vadeli bir çözüm değildir. Bazı durumlarda, lazer cerrahisi stenozu gerçekten kötüleştirebilir. Bu nedenlerden dolayı, trakeal stenozu tedavi etmek için lazer cerrahisini kullanmadan önce altta yatan bozukluğu düşünmek önemlidir.

Trakeobronşiyal Hava Yolu Stenti – Bir trakeal stent, açık kalmasına yardımcı olmak için hava yoluna yerleştirilen metal veya silikondan yapılmış bir tüptür. Stentler stenoz için hem kısa hem de uzun süreli tedavi olarak kullanılır. Akciğer Kanseri

Trakea Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu – Trakeal rezeksiyon sırasında cerrahlarımız trakeanın daralmış bölümünü segmental olarak çıkarırılır ve daha sonra trakeanın üst ve alt kısımları uc uca dikilir. Eğer stenoz trakeanın üst kısımında ise boyunda bir insziyonla yaplır eğer trakeanın alt kısmında ise sağ torakotomi ile yaklaşılır. Hastanın stenozu ortadan kaldırılmış olunur. Bu ameliyat özelikli bir ameliyattır Yuğunbakımı iyi olan bir yerde yapılması daha uygundur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s